งานปกครอง ดู งานปกครองทั้งหมด
คณะทำงาน ดู คณะทำงานทั้งหมด
คุณครูปณิต นพประดิษฐ์

หัวหน้างานปกครอง [อ่าน : 147 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
มีวินัย มีระเบียบ ในการใช้รถจั...

เริ่ม มาตรการใช้รถจักรยานยนต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 1.รถจักรยานยนต์นักเรียนนักศึกษาทุกคันต้องถูกก... [อ่าน : 145 ครั้ง]

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด